Debatter

Et utvalg debatter Kaja Melsom har deltatt i

DEBATTER

Et utvalg debatter Kaja Melsom har deltatt i, eller ledet.

SELVREALISERINGENS MØRKESIDE

Med:

Med Nova-forsker Mira Aaboen, statsviter Hilde Nagell, filosof Øyvind Rabbås og fagsjef i Agenda Sigrun Aasland.

Kulturhuset i Oslo

DEN FORDØMTE PSYKOLOGIEN

Med:

Med psykolog Ole Jacob Madsen og komiker Dag Sørås.

Norsk Sakprosafestival

FRIHETENS SKYGGESIDER

Med:

Med sosiolog Gunnar Aakvaag og filosof Lars F.  Svendsen.

Litteraturhuset i Oslo

LIVET BEGYNNELSE OG SLUTT – INDIVIDETS FRIE VALG?

Med:

Med Dagbladet-kommentator Aksel Braanen Sterri, leder for Venstres kvinnelag Åsta Årøen og generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti S. Thoresen.

Menighetsfakultetet i Oslo

DET FLERKULTURELLE SAMFUNN – ASSIMILASJON ELLER MULTIKULTURALISME?

Med:

Med forsker Asle Toje og statsviter Sylo Taraku.

Human-Etisk Forbund Landskonferanse

BLI FRI FRA SELVHJELPSTYRANNI! OM ANTI-SELVHJELPSLITTERATUR

Med:

Med forfatter og kritiker Hilde Østby, forfatter Anne Gunn Halvorsen og forsker Kristian Bjørkdahl.

Deichman Majorstuen i Oslo

DE VANSKELIGE ABORTSPØRSMÅLENE

Med:

Med Kristin Halvorsen og Valgerd Svarstad Haugland.

Det Norske Teatret i Oslo

HAR RELIGIONENE MONOPOL PÅ UNDRING?

Med:

Med filosofene Henrik Syse, Inga Bostad, Jostein Gaarder og Lars Gule.

Løkka i Kragerø

HVA ER KJÆRLIGHET?

Med:

Med filosofene Jostein Gaarder, Helge Svare og Stian Grøgaard.

Kragerø Kino

TA GJERNE KONTAKT VED FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I DEBATTER